Co děláme

Hlavní náplní naší činnosti je hospodaření v lesích a s tím související činnosti jako je pěstování sazenic lesních dřevin, zpracování dřevní hmoty, výkon práva myslivosti v režijní honitbě a některé doplňkové služby, jako je třeba ubytování.