Myslivost

Režijní honitba „Povydří“****

Myslivost provozujeme na větší části obhospodařovaného lesního majetku. **Ctíme myslivecké zvyky a tradice. ** Naše honitba „Povydří“ spadá do jelenářské oblasti šumavy. Myslivost je součástí pracovní náplně lesníků. Je nutné udržovat nízké stavy zvěře jelení s ohledem na kvalitu a zdravotní stav lesa, neboť způsobuje velké škody na výsadbách a mlazinách lesních porostů. Další lovnou zvěří je prase divoké, srnec obecný a veškerá zvěř škodná.