Zachování hospodářského souboru

Jednou z možností Programu rozvoje venkova je i dotace v rámci OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIROMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ.
00gdzrd0-eu.png

Dotace na zachování porostního typu hospodářského souboru se poskytuje v případě zachování optimální druhové skladby základních dřevin lesního porostu. V našem případě se jedná o porosty bukové v lokalitě „Bílého potoka“. Jedná se o porosty mýtního věku, ve kterých jsme se zaváza li po dobu 5 let nejít se zakmeněním pod hodnotu 7.