DEN LESA

V letošním roce se konal již druhý "Den lesa". Naši pracovníci si pro děti z ZŠ, speciální třídy i MŠ Kašperské Hory a také ZŠ Srní, ZŠ Horažďovice a ZŠ Borová Lada, připravili naučnou stezku s poznávačkou i praktickými ukázkami z lesnického provozu. Bohužel se půl hodiny před pořádanou akcí spustil vydatný déšť a tak jsme byli nuceni improvizovat v místní krásné sportovní hale. Věříme, že i tak se akce povedla a dětem se líbila.