Logo fírmy Kašperskohorské městské lesy

Nám na lese záleží!

Našim cílem je trvale udržitelné hospodaření v lesích v souladu s požadavky certifikačních kriterií definovaných českým systémem certifikace lesů PEFC.

O společnosti

Kašperskohorské městské lesy je společnost s ručením omezeným zřízena městem Kašperské Hory ke správě historického lesního majetku.

Sídlo firmy je umístěno v rekonstruované budově bývalého Lesního závodu v ulici pod náměstím. Většina zaměstnanců žije trvale v Kašperských Horách, či jeho nejbližším okolí.

Podporované projekty

Vznik některých projektů byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investice do vaší budoucnosti.

Všechny projekty