Projekty

Program rozvoje venkova je v současné době nejvíce využívaným prostředkem ke získání dotací z evropských fondů do zemědělství ale i do lesnictví.

Lesní traktor pro Kašperky

Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství

Rekonstrukce lesní cesty Křížek- Pískovna

Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury.

Lesní technika do provozu Kašperskohorských městských lesů

Je v zájmu každého dobrého hospodáře, aby měl vždy fungující techniku, která je nezbytná pro ekonomické hospodaření se svěřeným majetkem.

Zachování hospodářekého souboru

Jednou z možností Programu rozvoje venkova je i dotace v rámci OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIROMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ.