Co děláme

Hlavní náplní naší činnosti je hospodaření v lesích a s tím související činnosti jako je pěstování sazenic lesních dřevin, zpracování dřevní hmoty, výkon práva myslivosti v režijní honitbě a některé doplňkové služby, jako je třeba ubytování.

Myslivost

Režijní honitba „Povydří“ ****

Myslivost provozujeme na velké části obhospodařovaného lesního majetku. Výměra honitby je necelých 6 000 hektarů.
Naše honitba „Povydří“ spadá do oblasti chovu jelení zvěře, která platí pro celé území NPŠ. Myslivost je součástí pracovní náplně lesníků i dalších TH pracovníků. 

Ctíme myslivecké zvyky a tradice a zakládáme si na nich.

Také realizujeme doby lovu, které vnímáme jako správné. Nelovíme laně ( ani dvouleté ) od poloviny prosince.

Nízké stavy zvěře jelení jsou důležité s ohledem na kvalitu a zdravotní stav lesa. V případě přemnožení dochází k  velkým škodám na výsadbách a v mlazinách lesních porostů. Již několik let se v naší honitbě pohybují vlci, jejich výskyt má podstatný vliv na počty laní a kolouchů.
Další lovnou zvěří v naší honitbě je hlavně prase divoké, srnec obecný a veškerá zvěř škodná.

Lesní školky

Sazenice pěstujeme převážně pro vlastní potřebu na třech lesních školkách umístěných v různých nadmořských výškách.
Máme uznané zdroje identifikovaného i selektovaného reprodukčního materiálu. Zajištujeme službově sběr osiva z našich uznaných porostů. Máme tak jistotu, že pěstujeme výsadbyschopné prostokořenné sazenice původem ze Šumavy.

Naše produkce je zaměřena převážně na sazenice smrku ztepilého, jedle bělokoré  a buku lesního.

Jak se staráme o naše lesy a okolí

Lesní kaplička svatého Huberta

Kašperskohorské městské lesy pořádaly 30. 6. 2017 drobnou společenskou akci, a to vysvěcení nově vybudované kapličky pro Svatého Huberta na krásném místě s vyhlídkou na naše město. 
K důstojné atmosféře celé akce přispěli nejen Trubači OMS Klatovy, otec Kulhánek, ale i lesnický personál v uniformách.
Na výstavbě kapličky se podíleli: Miroslav Rutkay, Bohumil Bartizal, Vladimír Mildner, Miloslav Eger, Luboš Rendl a Ladislav Hadrava. Sochu Svatého Huberta vyřezal Vladivoj Hrach.
Kapličku najdete na lesní cestě od Křížku nad Prádlem k lesní školce. Cestu ke kapličce jsme označili a lemují ji vyřezané dřevěné sochy od pánů Potužníka, Kotala a Titla.

Kalamita

Naše majetky postihla významná větrná kalamita v lednu roku 2007 - orkán Kyrill. Během desti minut leželo 140 000 kubíků dřeva. Pro lesníky velice smutný pohled. Čekalo nás moc práce a tak nebyl čas si zoufat.